На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці

Реферати > Правознавство > Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці

Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України

Міністерства праці та соціальної політики України

від 17 лютого 1999 року N 27

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

21 квітня 1999 р. N 248/3541

Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України

Міністерства праці та соціальної політики України

від 17 лютого 1999 року N 27

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

21 квітня 1999 р. N 248/3541

Відповідно до Законів України "Про охорону праці" та "Про освіту", Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 09.03.98 N 182/98, з метою виконання Державної програми навчання та підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці на 1996 - 2000 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.96 N 443, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про навчання з питань охорони праці, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, виробничим, науково-виробничим та іншим об'єднанням підприємств, які здійснюють управління майном, що перебуває у державній власності, підприємствам, установам і організаціям всіх форм власності, роботодавцям ужити необхідних заходів для дотримання вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці після набуття ним чинності в установленому порядку.

3. Начальникам управлінь та відділів, територіальних управлінь, експертно-технічних і навчальних центрів, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці.

4. Національному науково-дослідному інституту охорони праці (Ткачук К. Н.) забезпечити проведення навчання з питань охорони праці в навчальному підрозділі Національного науково-дослідного інституту охорони праці відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці.

5. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М. Г. опублікувати наказ "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці" протягом місяця після набрання ним чинності.

6. З введенням у дію цього Типового положення вважати таким, що втратив чинність, ДНАОП 0.00-4.12.94 "Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці", затверджений наказом Держнаглядохоронпраці 04.04.94 N 30, зареєстрований Міністерством юстиції України 12.05.94 за N 94/304.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Головне управління охорони праці (Лесенко Г. Г.).

Голова Комітету

С. П. Ткачук

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Комітету по нагляду за

охороною праці України

від 17 лютого 1999 р. N 27

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

21 квітня 1999 р. за N 248/3541

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Типове положення про навчання з питань охорони праці (далі - Типове положення) спрямоване на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці, яке проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності, а також з учнями, вихованцями та студентами закладів освіти (далі - ЗО).

(підпис)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРІОДИЧНУ ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ

Посада (фах) _

виявив(ла) потрібні знання

(найменування нормативних актів про охорону праці,

_

за якими проводилася перевірка знань)

_

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань

від " _" _199_ р.

N _

М. П.

Голова комісії (прізвище)

(підпис)

Додаток 3

до пунктів 2.2.1 та 2.2.5 Типового положення про навчання з питань охорони праці

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА

НАВЧАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ І СПЕЦІАЛІСТІВ

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці".

Тема 2. Законодавство України про працю.

Тема 3. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Тема 4. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Тема 5. Пожежна безпека.

Тема 6. Електробезпека.

Тема 7. Гігієна праці і виробнича санітарія. Медичні огляди.

Тема 8. Надання першої допомоги потерпілим в разі нещасного випадку.

Тема 9. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації та ліквідації наслідків техногенних аварій та катастроф.

ПРОГРАМА

ТЕМА 1. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ"

Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України "Про охорону праці", Кодекс законів про працю, Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", Закон України "Про пожежну безпеку", Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційний захист".

Основні положення Закону України "Про охорону праці". Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат