На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Соціальне становище українського населення на землях Австрійської імперії

Реферати > Історія України > Соціальне становище українського населення на землях Австрійської імперії

Хоч і австрійська влада надавала утиски українському народу, вони були в кращому становищі ніж, населення яке було підвладне Російські імперії. Така відмінність провокувалась тим, що Австрійська імперія була спадкоємицею римської правової системи, як і інші європейські держави того часу. Це чітко визначало правову структуру суспільства, а ще й відкривало перспективи до національного розвитку, нехай і обмежені. Можна наголосити, що у кращому соціально-економічному становищі перебували галицькі, буковинські та закарпатські селяни порівняно із закріпаченими східними українцями.

Слід наголосити те, що греко-католицька церква досить успішно виконувала функцію об’єднання різних соціальних верств населення в цілісну національну спільноту. Фактично виконувалась та сама місія, яку в Російські імперії намагалося виконати Кирило-Мефодіївське товариство - вироблення єдиної ідеологічної платформи. Якщо російська влада вбачала найбільшу загрозу в діяльності такої організації, то австрійський уряд, навпаки, підтримував дії греко-католицької церкви, розуміючи що такі дії сприяють уникненню соціальних потрясінь і унеможливлюють революційні сплески.

Всі ці явища призвели до того, що саме західноукраїнські землі стали об’єднавчим центром, з якого почалося інтенсивне національне відродження. Саме тут українська ідея мала матеріальне підґрунтя у вигляді національних, навколо яких гуртувалися сотні тисяч українців ще в ті часи, коли на щось подібне на українських теренах Російської імперії годі було й думати.

Великий внесок вклали у населення яке населяло ті землі Марія Терезія і її син Йосифа ІІ в Часи свого правління. Було здійснено реформи в релейній, культурно-освітній, аграрній сферах. Реформи передбачали : поліпшення матеріального становища підданих імперії, підвищення рівня їхньої освіти з метою зробити мешканців відсталих і віддалених окраїн імперії свідомими громадянами і платниками податків. В аграрній галузі селяни звільнялися з особистої залежності від поміщиків. Заборонялося право збільшувати поміщицькі землі за рахунок селянських наділів, визначався термін панщини (30 днів на рік)

Це Церковна реформа мала на меті зрівняння в правах католицької, протес­тантської і греко-католицької церков; підпорядкування церков державі, надання священикам статусу державних службовців та ін.

Зміни в освіті зводилися до ліквідації ордену єзуїтів і подолання його впливу в навчальних закладах; відкриття університету у Львові (1784) та семінарій для навчання українського греко-католицького духовенства; організація початкових і середніх шкіл; запроваджено навчання рідною мовою в початковій школі.

Реформаторські заходи мали прогресивне значення і були схвально сприйняті населенням Західної України. Проте наступними австрійськими правителями всі ці нововведення були зведені нанівець.