На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Сіонізм


Сіонізм

Вступ

Громадські науки сьогодні переживають важкий період перегляду багатьох, не так давно які видавалися хрестоматійними, безперечними положень, відмовитися від стереотипів, навіяних догмами і політичною кон’юнктурою.

Незалежність дослідження важче досяжним, чим ближче об'єкт вивчення сучасної сфері зіткнення різних і ідеологічних і політичних сил є. Тут більшість дослідників опинилися у полоні традиційних декларативних схем, відступ яких раніше розглядалося як ідеологічний недолік, що прирікав автора на довгу і безнадійну боротьбу за публікацію.

Такі об'єкти дослідження, як Ізраїль і сіонізм і сьогодні викликають найбільш бурхливі сутички між адептами тих чи інших концепцій. Крайня напруженість на Близькому сході з'явилися й тривала загостреність ситуації у міжнародних відносинах СРСР та Ізраїлю, роблять об'єктивне вивчення пов'язаних із цими об'єктами проблем справою дуже важким.

Ця робота одна із перших праць, у якій зроблено спроба від надідеологізованого підходу, властивого робіт минулих лет.

Ні ідеологічне неприйняття сіонізму, ні осуд ізраїльського експансіонізму, якими пронизані ці роботи, не спонукають до того що, щоб за деякими дослідниками поставити знак рівності між всіма течіями сіонізму та всіма етапами його розвитку чи покласти нього провину на біди, що у світі. Порівняно нещодавно ми поширили принцип історизму на явище, як імперіалізм; тепер провини настала черга сіонізму.

Як свідчить назва роботи, у ній описуються і аналізуються основні концепції ідеології сіонізму і складна система їх реалізації. Хоча ця тема здавалося б може представлятися досить вузькою, насправді вона дуже важливою для повного й усебічного вивчення головних явищ і процесів історії єврейського народу і держави Ізраїль.

У даний роботі головним тимчасовим відрізком з вивчення та виваженості аналізу ідеології й практики сіоністського руху обрані ХІХ-ХХ ст.

У виконанні вітчизняної літературі, наукової і публіцистичної, як аксіома містилося реакційна, шовіністична сутність ідеології сіонізму.

Найбільш жорстке визначення сіонізму дається радянським енциклопедичним словником: «… Сіонізм - войовничий шовінізм, расизм, антикомунізм, антирадянщина…»1.

Велика радянська енциклопедія визначає сучасний сіонізм як «націоналістичну ідеологію», «ідеологічна доктрина використовує багато догми іудаїзму», «її основні тези зводяться» до винятковості єврейського народу, «… Ідеологічні концепції, й політичні класи сіонізму здійснюються широко розгалуженої…. системою сіоністських і просіоністських організацій…»2.

«… Коли щодо сіонізму, як і у будь-якого іншого різновиду буржуазної шовіністичної ідеології в нас не має місця…»3 «перекручена інформація, і тенденційне висвітлення фактів, замовчування, напівправда і просто безпардонна сила брехня - все йде у хід»4.

Відповідно до наведеної цитати дається формулювання сіонізму в літературі радянського періоду:

«Сіонізм - породження великої єврейської буржуазии»5.

Не буде перебільшенням сказати ,що розгалужена у світі й у той час суворо централізована система організацій сіонізму як і- то мері є провідником політичні й економічні інтересів великої буржуазії єврейського походження .Мета великої буржуазії – впливом геть позиції єврейських громад, на політику низки провідних капіталістичних держав. На етапі держави Ізраїль, деяких випадках, постає як знаряддя в конкурентної боротьби єврейської буржуазії за зміцнення її позицій у світі капіталу, отримання максимальних прибутків і розширення свого впливу Близькому сході з'явилися й інших країнах «третього мира».

З звітного доповіді ЦК ХХVІ з'їзду партії: «КПРС бореться проти таких далеких проявів…, проти будь-яких націоналістичних вивихів, чи це антисемітизм чи сіонізм»6.

Така література рекомендувалася для викладачів, наукових працівників, аспірантів.

Практикувався випуск серійних видань, що входили до бібліотечки «Проти сіонізму»».

У1983 року у Радянському Союзі створено Антисіоністський комітет радянської громадськості, покликаний «боротися» із будь-якими проявами сіонізму. Його головою був двічі герой Радянського Союзу Драгунський Д.А.

Найцікавіше представляє Малий енциклопедичний словник Брокгауза і Єфрона оскільки підготували до першого десятиліття сучасності, в даному їм визначенні відсутні ідеологічні судження: «Сіонізм, громадське рух серед євреїв, спрямоване до відродження свого національного існування в Палестине»7. Цю ухвалу найточніше висловлює сутність ідеології сіонізму.

Сам сіонізм дає визначення себе: «Це політична доктрина» з 1896 року сіонізм співвідносить себе з політичним рухом, заснованим Теодором Герцлем8 ХІХ століття. Засновник політичного сіонізму Герцль не заявляв себе як і справу релігійному людині: «Не іду релігійним импульсам»9.

До роботи підключений блок документів - це програми партій, рішення конгресів, резолюції з'їздів, декларації, листування лідерів сіоністського руху, їхні промови і виступів.

Однією з найцінніших джерел є спогади Голди Меїр «Моя жизнь»10,так як відбивають історію сіоністського руху.

Для складання чіткішою і реалістичної картини по досліджуваному питання о роботі широко використовуються матеріали наукових публіцистичних і періодичних зарубіжних видань.

З літератури, переважно, притягнуті роботи єврейських авторів, оскільки у російської історіографії дана тема відбито своєрідно:

- або роботи були виконані в тенденційному ключі, що помітно знижує їх цінність;

- чи це перші, нечисленні об'єктивно виконані роботи, в цьому сенсі мало доступні читачу.

Цінний матеріал представлено праці французького журналіста Бар-Зохара «Бен-Гурион»11 написаному з урахуванням документів із його особистого архіву Бен-Гуріона.

Сучасні погляди на еволюцію сіонізму і процеси попередні освіті державу Ізраїль включає у собі «Історія єврейського національного движения»12. Багато статистичних даних наведено від цього видання.

Мета роботи - вивчити виникнення сіонізму, еволюцію даної ідеології і його структуру.

Діяльність звертає уваги на соціально-політичні передумови які б оформленню доктрини сіонізму. Велику увагу приділено розгляду різних напрямів в сіонізмі їхньої спільної роботі у справі реалізації головної мети: побудови національного єврейської держави на історичній батьківщині в Ерец-Ісраель .

Мета роботи конкретизується у таких задачах:

- виявити передумови виникнення сіонізму;

- проаналізувати ідейні встановлення і особливості різних напрямів сіонізму;

- розглянути політику сіонізму у першій половині XX ст ;

- з'ясувати місце сіонізму у житті єврейського народу і держави Ізраїль.

У своєму аналізі розглянутих роботі фактів і явищ автор виходить з переконання у цьому, що мають бути чіткі кордони між областю наукових соціальних досліджень, і сферами пропаганди, зовнішньополітичної практики. Дві їх у науковому дослідженні не припустимі.

Наприкінці варто навести матеріали Конференції ООН в Дурбані що відбулася у вересні 2001 року.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат